"Helgenene,
vi skylder dem
ingenting"

Kunstnerbok 2020

Vibeke Luther O'Rourke

Dikt av Steinar Opstad

Opplag: 24

Størrelse: 270 x 215 mm

Utgitt: CrowPress 2020

Trykket tresnitt, blysats

Hånd innbinding: Crowpress Verksted

Grafikk og gull preg: CrowPress Verksted

Utgitt og produsert

med støtte fra Norsk Kulturråd

  • Instagram

© 2018 CrowPressWorkshop.com